Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)

Адмирал. Фото Валуева В.А.

Адмирал. Фото Валуева В.А.

Дневной павлиний глаз. Фото Валуева В.А.

Подалирий. Фото Валуева В.А.

Голубянка. Фото Валуева В.А.

Голубянка. Фото Валуева В.А.

Перламутровка. Фото Валуева В.А.